Logo for Legemiddelutregning

Utgitt: 2013Plattformer: iOS og Android

Legemiddelutregning

Hjelper sykepleiere i hele Norge å regne ut korrekt medisinering.

Shortcut utviklet og designet denne appen i tett samarbeid med sykepleiere. Dessuten måtte vi sette oss grundig inn i hvordan medisinering måles, hvor vi hadde en bratt læringskurve. Denne appen kan handle om liv og død, så presisjon var uhyre viktig.

Vår leveranse

  • Rådgivning
  • Konseptutvikling
  • Interaksjonsdesign
  • Visuell utforming
  • Brukertesting
  • Apputvikling
  • Backend-utvikling
  • Webutvikling