Logo for RuterReise

Utgitt: 2008 (Som Trafikanten)Plattformer: iPhone, Android, Windows Phone

RuterReise

All nødvendig reiseinformasjon

Her har du en reiseplanlegger med rutetider i sanntid, oppdaterte avviksmeldinger og kart lett tilgjengelig. Du kan søke på stoppesteder, adresser og områder i hele østlandsområdet.

Vår leveranse

  • Rådgivning
  • Konseptutvikling
  • Interaksjonsdesign
  • Visuell utforming
  • Brukertesting
  • Apputvikling
  • Backend-utvikling
  • Webutvikling